Zeszyt 45, 2011 r. Spis treści

There are no translations available.

Nawozy i Nawożenie - Fertilizers and Fertilization
Nr 45/2011

Spis treści

Dział I. Żyzność gleby i nawożenie – Redaktor działu – Prof. Tadeusz Filipek
1. Fotyma M.– Potas w agrosystemach .................................................................5
2. Fotyma M. – Wskaźniki chemicznej żyzności gleby ......................................79
3. Kęsik K. – Wstępne wyniki badań nad wprowadzeniem w Polsce testu
glebowego Mehlich 3 ....................................................................................129

Contents


Section I. Soil fertility and fertilization – Section Editor – Prof. Tadeusz Filipek
1. Fotyma M.– Potassium in agrosystems..............................................................5
2. Fotyma M.- Guidelines for soil chemical fertility indicators...........................79
3. Kęsik K.– Preliminary results of the investigations on the possibility of
introducing the Mehlich 3 method in Poland.................................................129

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)