Zeszyt 44, 2011 r. Spis treści

There are no translations available.

Nawozy i Nawożenie - Fertilizers and Fertilization
Nr 44/2011

Spis treści

Dział I. Żyzność gleby i nawożenie – Redaktor Działu – Prof. Tadeusz Filipek
1. Fotyma M. –Testy glebowe potasu łatwo dostępnego dla roślin ......................... .5
2. Staugaitis G., Rutkauskienë R. – Porównanie metod oznaczania przyswajalnego
magnezu w glebach Litwy .................................................................................17
3. Szara E., Sosulski T., Szymańska M. – Właściwości sorpcyjne w stosunku do
fosforu gleb gruntów ornych w Polsce................................................................33
4. Cieścińska B., Janowiak J., Spychaj Fabisiak E. – Wpływ wieloletniego nawożenia
na zawartość i skład glebowej substancji organicznej ......................................44


Dział II. Mineralne żywienie roślin – Redaktor Działu – Prof. Beata Rutkowska
1. Kęsik K., Krasowicz S., Zarychta M. – Dawki NPK stosowane w praktyce
rolniczej pod zboża ozime na tle zaleceń nawozowych......................................51


Dział IV. Różne
1. Filipek T., Skowrońska M.– Paradygmaty metodologiczne w badaniach z zakresu
chemii rolnej od utworzenia nauki do współczesności ..................................... 99


Contents


Section I. Soil fertility and fertilization – Section Editor – Prof Tadeusz Filipek

1. Fotyma M. – Soil test for available potassium..................................................... .5
2. Staugaitis G., Rutkauskienë R. – Comparison of magnesium determination
methods as influenced by soil properties ...........................................................17
3. Szara E., Sosulski T., Szymańska M. – Phosphorus sorption properties of selected
Polish arable soils ...............................................................................................33
4. Cieścińska B., Janowiak J., Spychaj Fabisiak E. – Effect of long-term fertilisation
on the content and composition of organic matter in the light soi ...................44


Dział II. Mineralne żywienie roślin – Redaktor Działu – Prof. Beata Rutkowska
1. Kęsik K., Krasowicz S., Zarychta M. – Fertilizer rates applied in farming practice
and recommended by fertilizer recommendation system Naw-Sald...................51


Dział IV. Różne
1. Filipek T.,Skowrońska M. – Methodological paradigma in soils chemistry from
the beginning of science to the present time ..................................................... 99

Last Updated (Wednesday, 13 March 2013 08:02)

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)