Zeszyt 38, 2010 r. Spis treści

There are no translations available.

38,  Monografia. Azot mineralny w glebach Polski, redakcja   Fotyma M.

  • Fotyma,M.,Kęsik,K., Pietruch,Cz. Azot mineralny w glebach jako wskąznik potrzeb nawozowych roślin i stanu czystości wód glebowo-gruntowych , str. 5
  • Jadczyszyn,T., Pietruch,Cz. Resortowy monitoring zawartości azotu mineralnego w glebach Polski w latach 2007 – 2009, str. 84
  • Lipiński, W. Zasoby azotu mineralnego w glebach gruntów ornych w strefach wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami (OSN) , str. 111
 
English (United Kingdom)Polish (Poland)