Zeszyt 35, 2009r. Spis treści

There are no translations available.

35 Monografia Przemysław Barłóg Studia nad żywieniem buraka cukrowego makroelementami ze szczególnym uwzględnieniem sodu

1. Wprowadzenie
1.1. Sód w środowisku
1.2. Pobieranie, transport i dystrybucja sodu w roślinach
1.3. Funkcje fizjologiczne sodu
1.4. Funkcje plonotwórcze sodu
1.5. Wpływ sodu na jakość korzeni buraka cukrowego
1.6. Problemy badawcze i cele pracy
2. Metody i warunki badań
2.1. Lokalizacja i charakterystyka punktów obserwacji naukowych
2.2. Metodyka pobierania próbek i analiz chemicznych
2.3. Metody statystyczne
3. Wyniki badań i dyskusja 
     3.1. Zróżnicowanie plonów korzeni i cukru buraka.
     3.2. Wybór i kalibracja testu glebowego przyswajalnego sodu.
      3.3. Testy roślinne stanu zaopatrzenia buraka w makroelementy
    3.4. Potrzeby pokarmowe buraków cukrowych
    3.5. Prognozowanie plonu cukru technologicznego
4. Podsumowanie 
 5.Wnioski
6.Literatura 
7.Summary 

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)