Zeszyt 33, 2008r. Spis treści

33,  Monografia.  Gaj R. Zrównoważona gospodarka fosforem w glebie i w roślinie w warunkach intensywnej produkcji roślinnej

1. Wstęp 
1.1. AKTUALNE ZADANIA I CELE PRAC BADAWCZYCH  NAD FOSFOREM 
1.2. WYKORZYSTANIE FOSFORU Z NAWOZÓW 
1.3. FORMY FOSFORU W GLEBIE 
1.4. GOSPODAROWANIE FOSFOREM W ROLNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM 
2. Materiały i metody 
2.1. OPIS DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH 
2.2. WARUNKI PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ 
2.2.1. Warunki glebowe 
2.3. METODY ANALITYCZNE 
2.3.1. Analizy chemiczne podstawowych parametrów glebowych 
2.3.2. Oznaczenia i pomiary roślin 
2.4. PLON ZIARNA I STRUKTURA PLONU. 
2.5. WSKAŹNIK POJEMNOŚCI BUFOROWEJ GLEBY (PBC) 
2.6. WYKORZYSTANIE FOSFORU Z NAWOZÓW 
2.6.1. Metoda różnicowa 
2.6.2. Metoda bilansowa 
2.6.3. Metoda różnicowa z uwzględnieniem przyrostu  (ubytku) fosforu we frakcji PNaOH 
2.7. BILANS FOSFORU 
2.8. ANALIZY STATYSTYCZNE 
2.9. SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW 
2.10. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH 
3. Wyniki badań, część analityczna  
 
3.1. ZAWARTOŚĆ FOSFORU WE FRAKCJACH 
3.1.1. Aktywna PH2O i labilna PNaHCO3 frakcja fosforu glebowego 
3.1.2. P ekstrahowany NaOH (PNaOH) i  P przyswajalny i P-ER 
3.1.3. Zawartość fosforu zapasowego (Pz) i ogólnego (P tot.) 
3.2. ODCZYN GLEBY 
3.3. PLONY ROŚLIN 
3.3.1. Pszenica 
3.3.2. Elementy struktury plonu 
3.3.3. Rzepak 
3.3.4. Buraki cukrowe 
3.4. JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA ROŚLIN. 
3.4.1. Pszenica 
3.4.2. Rzepak 
3.4.3. Buraki cukrowe 
3.5. ZAWARTOŚĆ FOSFORU W ROŚLINACH 
3.6. POBRANIE FOSFORU Z PLONEM KOŃCOWYM ROŚLIN. 
3.6.1. Zboża 
3.6.2. Rzepak 
3.6.3. Burak cukrowy 
4. Wyniki badań, część syntetyczna i dyskusja wynikow   
4.1. Ocena stanu odżywienia roślin 
4.2. Frakcje fosforu w glebie a stan odżywienia roślin 
4,3. Całkowite pobranie P przez rośliny a frakcje fosforu 
4.4. Analiza składowych głównych (Principal Component Analysis, PCA) 
4.5 Fosfor a jakość plonów 
4.6 Wykorzystanie fosforu z nawozów 
4.7. Bilans fosforu a zawartość składnika we frakcjach. 
4.8 Prognozowanie stanu wyczerpania fosforu w glebie 
5. Wnioski 
6 Literatura
7. Aneks

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)