Zeszyt 3a(4) 2000r. Spis treści

There are no translations available.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Integracja służb agrochemicznych w Europie Środkowej

 • Czuba R., Boguszewska M. Historia i zadania Stacji Chemiczno Rolniczych w Polsce, str. 7
 • Fotyma E. Zasady nawożenia azotem z wykorzystaniem testów glebowych i roślinnych, str. 19
 • Igras J. Składa chemiczny wód glebowo – gruntowych w Polsce, str. 38
 • Jadczyszyn T. Informatyka w doradztwie nawozowym
 • Klupczyński Z., Knapowski T.,Balcewicz M., Murawska B. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wartość technologiczna  odmian pszenicy ozimej , str. 61
 • Kotas Fr. Agrochemiczne badanie gleb w Słowacji rozwój historyczny i stan aktualny, str.82
 • Lipiński W. Odczyn i zasobność gleb w świetle badań stacji chemiczno – rolniczych, str. 89
 • Łabetowicz,J. Współczesne poglądy na żyzność i metody testowania gleb, str. 106
 • Maćkowiak Cz. Wykorzystanie w rolnictwie produktów odpadowych o znaczeniu nawozowym, str. 131
 • Palmai O. Organizacja i zadania służb ochrony roślin i kontroli żyzności gleb na Węgrzech, str. 150
 • Puchwein G. Organizacja badań agrochemicznych w Austrii, str. 153
 • Rozbicki J. Pobranie i wykorzystanie azotu przez pszenicę ozimą, str. 162
 • Stana J. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Czechach, str. 174
 • Terelak H., Motowiska-Terelak H., Stuczyński T. Zasady i zakres monitorowania właściwości gleb oraz stan aktualny środowiska glebowego Polski, str. 178.
 
English (United Kingdom)Polish (Poland)