Contact

Postall address:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nawozowego,
ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)