Nawozy i Nawożenie

Fertilizers and Fertilizaton

      Wydawca:

                  Polskie Towarzystwo Nawozowe

                  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
                  Państwowy Instytut   Badawczy w Puławach

              

         ISSN:  1509 - 8095 

 Nawozy i Nawożenie - Fertilizers and Fertilization jest czasopismem dwujęzycznym , polskim, i angielskim z preferencją drugiego języka ukazujacym się regularnie cztery razy w roku. Publikowane są w nim prace dotyczące gospodarki nawozowej, produkcji i właściwości nawozów, technik nawożenia, agrotechnicznych i środowiskowych skutków stosowania nawozów, podstawy żywienia roślin i żyzności gleby oraz doświadczalnictwa nawozowego. W numerach monograficznych publikowane są również prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne.
Na łamach czasopisma ukazują się przede wszystkim prace naukowe z Polski, a także z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Czasopismo indeksowane przez:
   1. PSJC/ Life Sciences , Polish Scientific Journal Contents
   2. Index Copernicus Journal Master List
   3. CAB Abstracts

 

Redaktor Naczelny:
Prof.dr hab. Mariusz Fotyma

Sekretarz Redakcji:
Dr Kazimierz Kęsik

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)